Πολιτική ακύρωσης/επιστροφών

Οποιοσδήποτε πελάτης μας αγοράσει προϊόν από το eldorjewellery.gr διατηρεί το δικαίωμα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημέρων, να επιστρέψει το προϊόν η τα προϊόντα που αγόρασε για οποιονδήποτε λόγο , ακόμα και αναίτια και να ζήτησει αντικατάσταση με άλλο προϊόν.

Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο σε περίπτωση που το προϊόν η τα προϊόντα βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση , χωρίς να έχουν τεθεί σε λειτουργία η να έχουν χρησιμοποιηθεί ή να έχει υποστεί φθορά η συσκευασία η το προϊόν καθεαυτό. Σε περίπτωση που το eldorjewellery.gr διαπιστώσει ότι δεν ισχύει κάτι από τα παραπάνω διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί στον πελάτη την αντικατάσταση. Το κόστος επιστροφής του προϊόντος η των προϊόντων προς την έδρα μας βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη/αγοραστή. Τα μεταφορικά για την αποστολή του νέου προϊόντος ή προϊόντων που θα επιλέξει ο πελάτης για την αντικατάσταση, επιβαρύνουν τον πελάτη.

Επίσης είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας πριν την αποστολή του προϊόντος – Η ακύρωση είναι δυνατή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eldorjewellery.gr